Politica de confidențialitate

Această politică de confidențialitate vă informează cu privire la informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru web. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator de date și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs.


Ce sunt datele cu caracter personal?
Conform Regulamentului 679/2016 “date cu caracter personal“, definite la Art.4 alineatul 1., înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce date personale colecteaza si prelucreaza Societatea noastra?
Completarea campurilor necesare primirii link-ului de download a informatiilor din Consultant reprezintă acordul dumneavoastră pentru ca Operatorul să colecteze și să prelucreze toate datele cu caracter personal introduse.
Operatorul va avea acces la o serie de date personale, precum numele și prenumele, adresa de email, numărul de telefon, data nașterii dar și alte informații cu caracter personal, care să permită identificarea dumneavoastră ca utilizator al informtiilor din Consultantului Virtual Restograf.
Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea Dvs., etnia, credințele religioase sau politice.
Nu colectăm date despre copii.

Datele colectate și scopurile colectării sunt următoarele:
Nume – pentru identificarea utilizatorului și adresarea personalizată din comunicare;
Prenume – pentru identificarea utilizatorului și adresarea personalizată din comunicare;
E-mail – pentru trimiterea link-ului de download;                        

De asemenea, colectăm datele utilizatorilor pentru: marketing, reclamă, trimitere de newsletter, analiză a intereselor și preferințelor personale pentru a putea obține un conținut vizat sau o ofertă în acest sens strict limitat la domeniul de activitate al operatorului. În orice moment doriți vă puteți dezabona de la newsletter-ul Consultantul Virtual Restograf, astfel:
– direct din e-mail-ul de newsletter trimis de Consultant Virtual Restograf;
– trimițând o solicitare la adresa de email: salut@restograf.ro;


Care sunt temeiurile pentru prelucrarea datelor personale?
Societatea noastră colectează și prelucrează datele Dvs. personale doar cu consimțământul Dvs., atunci când are o obligație legală sau există un temei legitim.

Sunt datele Dvs sigure la Operator?
Societatea noastra tratează securitatea datelor Dvs foarte serios, prin adoptarea și revizuirea periodică a măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice, menite să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate, care și-au însușit în prealabil obligațiile de confidențialitate.


Către cine poate transfera Operatorul datele?
Societatea noastră poate furniza datele Dvs cu caracter personal către partenerii contractuali, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile indicate. Se vor furniza următoarele date personale: nume, prenume și email, în urmatoarele scopuri:
o Nume – pentru identificarea utilizatorului.
o Prenume – pentru identificarea utilizatorului.
o Email – necesar marketing, reclamă, trimitere de newsletter.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise la cerere, autorităților în drept, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Cât timp pastrează Operatorul datele personale colectate?
Societatea noastră păstrează datele personale pe toată perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate, fără depășirea perioadei maxime de păstrare (10 ani).

In cazul ștergerii datelor personale, la cerere sau în situația ștergerilor periodice, Societatea noastră va anunța terții carora le-a furnizat datele.

Care sunt drepturile Dvs?
– Aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele Dvs cu caracter personal pe care Societatea noastră le deține.
– Aveți dreptul de acces la datele Dvs cu caracter personal pe care Societatea noastră le deține.
– Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate.
– Aveți dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate.
– Aveți dreptul de a restricționa procesarea datelor Dvs personale.
– Aveți dreptul la portabilitatea datelor Dvs personale.
– Aveți dreptul de a formula obiecții cu privire la prelucrarea datelor Dvs personale.
– Aveți dreptul de a cere anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința Dvs, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, precum și reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința Dvs.

Actualizări la această politică de confidențialitate
Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de confidențialitate a fost realizată în luna ianuarie 2021. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa in aplicație versiunea modificată a Politicii de confidențialitate și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.

DESCARCĂ GHIDUL INVESTITORULUI ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ

Introdu adresa de email unde vei primi link-ul de download.